Indeks osób

Daniel-Rops (właściwie: Henri Petiot, 1901–1965)


Daniel-Rops opublikował dwa dalsze tomy swego wielkiego cyklu monograficznego. Pierwszy z nich nosi tytuł Kościół w okresie Renesansu i Reformacji, a drugi poświęcony jest Reformacji. Praca zadziwia ogromem erudycji, szerokością poglądów i nowością niektórych sformułowań. Ciekawy jest fakt niesłychanego powodzenia tych monografii, z których każda stała się swego rodzaju bestsellerem w najrozmaitszych krajach i językach. Są to bowiem książki, które zaspokajają głód autentyzmu czytelnika, a poza tym przybliżają do niego w sposób niebywale plastyczny rzeczy, których aktualność jest wieczna. (...) Pisze on monografię historyczną tak, jakby pisał powieść, umiejscawia ludzi i rzeczy we właściwym otoczeniu, opisuje to otoczenie, a nawet przyrodę i klimat z widocznym zamiłowaniem i troską o przybliżenie w ten sposób odległych wydarzeń do czytelnika. Dla ludzi, którzy przyzwyczajeni są do względnie suchego toku narracji uczonych dysertacji monograficznych, ta technika jest nie tylko ulgą, ale nadaje książkom Daniel-Ropsa swoisty wdzięk i lekkość, o którą trudno byłoby inaczej przy takim temacie.

1956