Omówienia utworów

Listy do Matki, kantata na baryton i małą orkiestrę, 1984–87.

Kantata Listy do Matki

Listy do Matki kantata na baryton i małą orkiestrę. Piotr Kusiewicz - baryton, Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Krawczyński, 1994.

Listy do Matki

W ostatnim okresie życia Palester głównie zajęty był porządkowaniem swojej spuścizny kompozytorskiej. W tym czasie powstało niewiele nowych dzieł. Do nich należy kantata Listy do Matki napisana do słów pochodzących z fragmentów czterech listów Juliusza Słowackiego pisanych do matki. O ukończonej właśnie kompozycji kompozytor pisał w liście do Zofii Helman: Listy do Matki są fix und fertig, ale jeszcze trzeba przepisać na czysto. Nie jest to specjalnie udane, coś tam fałszywego, nie wiem co. Ot, los...

Trwające około dwudziestu minut Listy do Matki są utworem jednoczęściowym, w którym można wyróżnić cztery cząstki odpowiadające czterem fragmentom z listów Słowackiego. Panuje tu nastrój wyciszonej melancholii, współgrający ze słowem, ale też z nastrojem samego kompozytora. W utworze tym, podobnie jak we wcześniejszych Trenach i w ostatnim cyklu fortepianowych Esspressioni pojawia się charakterystyczny motyw złożony z trzech nut (gis-h-g) interpretowany przez samego kompozytora jako motyw śmierci.

Listy do Matki zostały wykonane po raz pierwszy 23 maja 1994 roku w Krakowie przez Piotra Kusiewicza i zespół Capella Cracoviensis.