Omówienia utworów

Nokturn na orkiestrę smyczkową, 1947; 1954.

Nokturn

Nokturn na orkiestrę smyczkową, 1. wersja. Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, Szymon Kawalla - dyrygent, 1978.

Nokturn

Ten krótki (w pierwszej wersji trwający niecałe dziesięć minut) utwór, powstał w 1947 roku i nawiązuje do tradycji wolnych części kompozycji cyklicznych. Zbudowany w formie ABA Nokturn z żywszą częścią środkową jest nastrojową kompozycją ukazującą w pełni romantyczne predylekcje Palestra.

Prawykonanie utworu miało miejsce 1 czerwca 1948 w Brukseli, dyrygował Franz Andre. Było to pierwsze zetknięcie się Palestra z wybitnym belgijskim dyrygentem, który okazał się wyjątkowo oddanym popularyzatorem jego muzyki. W 1954 roku Palester przerobił i rozszerzył swój Nokturn.