Indeks osób

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Brazylijczyk Hector Villa-Lobos uważany jest w całym świecie za najwybitniejszego przedstawiciela muzyki południowo-amerykańskiej. Sprzyjającą okolicznością był dla niego fakt, że kiedy zaczynał on swą karierę, był w ogóle pierwszym człowiekiem swego kontynentu, poświęcającym się trudnej sztuce kompozycji muzycznej. Obfita jego twórczość oparta jest w całości na folklorze brazylijskim – i to nie tylko ludowym, ale i „miejskim” – jeśli się tak można wyrazić. A ponieważ ten folklor był dotychczas całkowicie nieznany – nic dziwnego zatem, że wycisnął on na muzyce Villa-Lobosa swoiste, oryginalne piękno.

1954