Indeks osób

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)


Ojciec Teilhard przypomina, że kwintesencją chrystianizmu jest wiara w stworzenie jednolitego społeczeństwa kierowanego przez Zbawiciela. Chrześcijaństwo buduje ideał socjalny wiążąc całą ludzkość z jej centrum Bożym: z Bogiem-Człowiekiem. Jest to może najwyraźniej podkreślone w doktrynie świętego Pawła o "Ciele Mistycznym". Ta mistyka zlewa się w umyśle Ojca Teilharda w jedną całość z tendencjami nauki współczesnej, która również zmierza do zbudowania jednolitego społeczeństwa i która podkreśla, że logika fenomenów przyrodniczych postuluje konieczność istnienia pewnego porządku ponadnaturalnego. Zdaniem Ojca Teilharda jedynie głęboka wiara w istnienie tego, co katolik nazwie "porządkiem Bożym" – jedynie to przekonanie może shumanizować nauki ścisłe, może zapewnić człowiekowi "kosmiczny" związek z nieznanymi celami Opatrzności. Stąd stapia on w jedno cele "kosmiczne" w sensie naukowym z "kosmosem chrześcijańskim". Ale ta synteza wymaga już nie tylko wiary, lecz i sporej dozy skłonności mistycznych, do których nie każdy umysł ma wrodzoną skłonność.

1955