Indeks osób

Jean Giraudoux (1882–1944)


Tajemnica sukcesu Giraudoux jest trudna do zanalizowania. Po euforii pierwszych lat powojennych, po okresie idealizmu Brianda, po latach powodzenia monstrualnego teatru Berensteina następuje okres brutalnego realizmu Remarque'a i głosy alarmu w postaci filozofii Spenglera i Julien Benda. I nagle ten świat roztańczony w takt foxtrotta i bluesa, świat "chłopczyc" i salonowych intelektualistów staje w obliczu najczystszej poezji Giraudoux, w obliczu klarownego słowa poetyckiego, które pada ze sceny w zblazowaną widownię, która "wszystko już widziała i wszystko już zna". Konfrontacja sztuki Giraudoux z bezlitosnym światłem kinkietów stała się triumfem pisarza i rozniosła jego sławę po całej Europie. Okazało się, że tęsknota do poezji drzemała głęboko w sercach pokolenia salonowców ubranych tak wzorowo przez Patou i Poiret. Bo to, co nas tak ujmuje w sztuce Giraudoux, to właśnie owa niepojęta zdolność do przeniesienia każdej – najbłahszej nawet intrygi teatralnej w sferę czystej poezji. Banalna, najprostsza niekiedy akcja skąpana jest u niego w jakimś blasku, który nadaje wszystkim postaciom sens głęboko poetycki.

1954