Indeks osób

Luigi Dallapiccola (1904-1975)

Jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów średniego pokolenia, którzy stosują stale system dwunastotonowy. Jako Włoch ma tę przewagę nad innymi, że posiada dar gorącej, namiętnej melodii i prawdziwie łacińskie poczucie miary. Twórczość Dallapiccoli nacechowana jest pewnym specyficznym liryzmem, a specjalnie należy zwrócić uwagę na jego zainteresowania: cały szereg dzieł poświęcony jest tematyce wolnościowej – w najszerszym tego pojęcia znaczeniu. Obok jednoaktowej opery Il Prigioniero (Więzień) napisał też Canti di Liberazione (Pieśni wolności) oraz cykl kantat pod tytułem Canti di Prigionia (Pieśni z więzienia). W warstwie słownej nutą przewodnią jest straszliwa samotność człowieka postawionego wobec rzeczy ostatecznych i szukającego jedynej pociechy w Bogu – modlitwa przedśmiertna Marii Stuart, fragment z Boecjusza czy też sławne słowa, również przedśmiertne Savonaroli. Do tych tekstów Luigi Dallapiccola napisał muzykę, której głęboka ekspresja i jedyny w swoim rodzaju liryzm porywa i zachwyca bez względu na taki czy inny styl utworu. Jest to bardzo piękna muzyka, która odbywa się na poziomie znacznie przerastającym rozważania na temat stylu, estetyki czy zewnętrznych cech artystycznych.

1956