Audycje dostępne w e-BUW

Skany skryptów audycji Romana Palestra dostępne w ramach e-Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-BUW)

Zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa" 2018, nr 114782/18 "Palester Cyfrowy"
przy współpracy Fundacji Piąta Esencja.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych skany dostępne są wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Uniwersyteu Warszawskiego, w jego sieci kampusowej (w tym dostępnych publicznie w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz innych bibliotekach UW).

LINK DO KOLEKCJI "ROMAN PALESTER - AUDYCJE RWE"